How to Train Your Dragon Workshop: защо има смисъл да работим върху преноса на наученото от обученията

quoteКакви неща си спомняш най-добре? – осмели се да попита Алиса.
О, нещата, които станаха по-следващата седмица.

 

В деня на Левски този февруари опитомявахме дракони. Защо се появява Алиса? Защото всъщност творихме бъдещето. Такова, каквото искаме да се случи. Такова, от което искаме да сме част.

 

Целта на уъркшопа не беше да обучаваме. Целта ни беше да направим заедно с участниците един тестер за тематиката, да проверим кой има разбиране за нещата и какви са основните схващания (вярвания) на хората относно тренинг функцията в тяхната компания, какви са пречките да се случват нещата ефективно и с мисъл. И да вкусим от възможностите: да видим какво би могло да бъде.

 

Създадохме уъркшопа за L&D хора и за мениджъри на екипи от компании, точно защото връзката в това взаимоотношение е тънка и понякога се къса. По много причини. Поради известно неглижиране на темата за обученията. Защото всички са много много натоварени и нямат възможност да водят задълбочен диалог за това как да се случва развитието на хората в компаниите. Защото, за да се формулират желани поведения и да се изисква тяхното проявление и прилагане, е нужно осъзнаване, истинско желание и известно усилия, за да направим нещата по работещ за всички начин. Което от своя страна означава отдаденост, участие и отговорност на всички нива в компанията.

 

1

2Задавахме въпроси. Защото, за да стигнем до същността и да насочим мислите в определена посока, е нужно да задаваме точните въпроси. В процеса е определящо умението ни да се поставяме на мястото на другия. Бяхме в обувките на висшия мениджмънт, на мястото на участниците в обученията, в позицията на нас самите.

Беше ценен опит, показаха се много дракони.

Любопитството, истинското желание да случваш нещата по най-добрия начин, на който си способен. Искреният интерес и ангажираността присъстваха осезаемо на всички спирки.

Какво е това, което ни пречи, какви са бариерите пред преноса на наученото в работата (теоретично):

Липса на „собственост“ върху процеса: преки ръководители на обучаваните/участниците в процеса, ръководителите (им), на по-високи позиции, т.н. висш мениджмънт, както и самите участници – не осъзнават пряката си роля за пренос на наученото. Всеки носи значителна отговорност. Всеки е нужно да я осъзнава, както и заедно да планират целия процес на учене, за да има смисъл от него.

Липса на планиране на целия процес на учене, а и на преноса на наученото, като част от него. Би трябвало да се създават подробни общи планове, както и планове за всяка една „роля“ на отговорните в процеса: обучител, пряк ръководител, висш мениджмънт, участник.

Липса на подкрепа от по-висшите нива – пряк ръководител и висш мениджмънт. Не осъзнавайки обсега на отговорностите си, вярват, че тяхната роля се изчерпва с изпращането на участниците на обучение, или най-много с предварителна работа по анализ на потребностите от обучение в планиране на процеса.

Липса на подкрепа от колегите. Често в обучението взимат по един или двама участника от отдел. След като се „завърнат“ в ежедневната си среда, останалите им колеги не са настроени или обикновено нямат време да разберат нещо за обучението на колегите си. Преките им ръководители, дори и по-висшият мениджмънт трябва да организират събития, свързани със споделянето на знания и опит: да създадат среда на разбиране и подкрепа.

Липса на условия за прилагане. Те могат да бъдат най-разнообразни – липса на време в общия работен процес, (новите умения изискват време, а е много по-лесно и бързо човек да си работи по утъпканите пътища). Липса на обратна връзка от другите, от прекия ръководител. Всяко ново поведение трябва да бъде „затвърдено“ с подходящо „възнаграждение“. Ако средата не подкрепя промяната и новото поведение, то бързо „избледнява“. И хората изгубват контекста за прилагането му. Не успяват да го превърнат в навик.

3

4

Разрешението:

Започни от края! – първото, което трябва да се направи при планиране на обучението, е да се види каква е бизнес необходимостта от него (и дали я има), и второто – как ще можем да докажем, че точно тази интервенция – обучението – след като се е случило – ще увеличи търсените бизнес резултати.

Партньорство на всички нива на всеки етап от „цикъла“, за да се случи горното от точка едно – трябва всички роли и нива да работят заедно, осъзнавайки ролята си в процеса и стремейки се към бизнес резултат.

По този начин би могло лесно да се докаже възвръщаемостта на инвестицията, както и на първоначалните очаквания => осигуряване на ROE (Return Of Expectations).

И да. Отговорността е във всички нива.

Да запретваме ръкави, скъпи дракони и викинги! И още веднъж: промяната в поведението се случва след промяна в мисленето. Нека този път получим различен резултат :)

Благодарим за смелостта!