Фасилитиране на успешни срещи

Продължителността на една среща зависи от участнците, а не от темата.

Horst Büngener

Eдинственото нещо, което излиза от една работна среща, са хората, които са участвали в нея :-)

Неизвестен автор

Може би трябва да се въведе правилото всяка работна среща да започва с въпроса: Нужна ли ни е изобщо тази работна среща и ако да, кой от присъстващите може и да не участва в нея?

Felix Dzierzynski

Работната среща е едно чудесно средство за обсъждане на проблемите до тогава, докато те вече престанат да бъдат актуални.

Неизвестен автор

За добро или за лошо, значителна част от работното ни време преминава в работни срещи. Опитът показва, че хората често пъти си тръгват от тях с усещането за неудовлетвореност и безмисленост на вложените усилия. Което означава, че всички ние непрекъснато ставаме свидетели на дисбаланса между инвестираните в работната среща ресурси (време, усилия, материални средства) и постигнатия резултат.

Как да подобрим тази ситуация? Отговорът може да се търси в две насоки: от една страна, определящи за успеха на една работна среща са уменията на фасилитатора да фокусира усилията на групата и да я насочва към експедитивно постигане на целта. От друга – важно е всеки един от нас да е наясно с принципите на фасилитиране на една работна среща, за да бъдем осъзнати участници в процеса. Тази осъзнатост ни дава куража активно да се намесваме, ако се опасяваме, че постигането на целта на срещата е застрашено, а опасността нашето време да бъде загубено – съвсем реална.

За какво ще ви е полезно това обучение?

Ще си тръгнете с ясна идея за ролята и възможностите на фасилитатора за постигането на успех на една работна среща.

Ще се запознаете с различни методи за разглеждане на темите; ще придобиете усет какви методи да избирате в зависимост от темата, целта на срещата и присъстващите; ще имате възможността да изпробвате как работят обсъжданите методи.

Ще се запознаете с лесни начини за визуализиране на резултатите от обсъжданията.

Ще работим върху това:

  • Как да се подготвяме за срещата?
  • Какъв е алгоритъмът на всяка среща? Каква е ролята на фасилитатора на различните етапи?
  • Как да изберем подходящия за всяка ситуация метод? Какви са предимствата и границите на методи като презентация, дискусия, брейнсторминг, мисловна карта?
  • Как да отсяваме предложенията и да фокусираме усилията на участниците в срещата?
  • Какво можем да направим, за да улесним реализирането на взетите по време на срещата решения?
  • Как да се справяме с въпроси и коментари?

Водещ

Светла Тодорова

Професия: обучаващ, а два-три пъти годишно и устен преводач от немски по време на различни форуми

Основните ми занимания в момента: през около една трета от денонощието главната ми роля е на обучаващ, а останалите две трети посвещавам с радост на моя малък и на моя голям герой вкъщи, неговия баща

Какво бих искала да променя в живота си: Май нищо. Щастлива и благодарна съм за всичко, което се е случило и се случва в живота ми.

 Виж повече за Светла >>

 

Организационни детайли:

Продължителност: 1 ден, от 9:30 – 17:30 (с една обедна почивка и две почивки за кафе)

*Обяд не е предвиден и не е включен в цената, но ако групата би искала, ще бъдат подготвени вкусни храни, които ще платите допълнително :-)

Място на провеждане: Права за теб, София 1301, ул. Братя Миладинови 16, ет. 2 

Дата на провеждане: 20 Март, 2014 г.

Цена за участие: 185 лв

Цената включва и:
• Всички необходими материали
• Фото-протокол от работата по време на уъркшопа
• PDF-документ с линкове и полезна информация по темата

И още: освежителни напитки, сладости, смях, нови съмишленици със сходни интереси :-)

Сподели с приятели